Sutra 11. sjednica Gradskog vijeća Grada Stoca

Povezane vijesti

Podijelite vijest

XI sjednica Gradskog vijeća Grada Stoca održat će se dana 16.06.2023 godine (petak) u prostorijama Gradske uprave sa početkom u 9 sati.

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

- Oglas-

1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa X sjednice Gradskog vijeća Stolac,
2. Odluka o usvajanju izvješća o izvršenju Proračuna grada Stoca za razdoblje od 10.01. do 31.03.2023. godine,
3. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na imenovanje v.d. ravnatelja Centra za socijalni rad Stolac,
4. Odluka o suglasnosti na Odluku o Izmjenama i dopunama Statuta O.Š. Stolac,
5. Odluka o suglasnosti na Odluku o Izmjenama i dopunama Statuta O.Š. Crnići,
6. Odluka o izmjenama i dopunama Programa gospodarenja poljoprivrednim zemljištem u državnoj svojini na području Grada Stoca za razdoblje 2020-2025. godine,
7. Odluka o davanju suglasnosti za prenošenje zakupa na dijelu poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini,
8. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja na temelju Javnog natječaja broj : 01/1-192/22 od 11.02.2022. godine za prikupljanje prijava za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na području grada Stoca,
9. Odluka o suglasnosti za izmjenu načina korištenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini danog u zakup,
10. Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Stoca,
11. Odluka o sudjelovanju vlasnika i posjednika u troškovima izlaganja podataka izmjere i katastarskog klasiranja zemljišta na području Grada Stoca,
12. Odluka o utvrđivanju prava vlasništva na nekretnini,
13. Odluka o vraćanju prava korištenja u korist Grada Stoca,
14. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o cijeni vode i komunalnih usluga vodoopskrbnog sustava Crnići greda,
15. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o cijeni vode i komunalnih usluga vodoopskrbnog sustava Rotimlja u Stocu,
16. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o cijeni vode i komunalnih usluga vodoopskrbnog sustava Hodovo u Stocu,
17. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o vodovodnom sustavu,
18. Procjena ugroženosti od prirodnih i drugih nesreća grada Stoca,
19. Plan zaštite od prirodnih i drugih nesreća grada Stoca za 2023. godinu,
20. Procjena ugroženosti od požara grada Stoca za 2023. godinu,
21. Plan zaštite od požara grada Stoca za 2023. godinu,
22. Zahtjevi građana,
23. Vijećnička pitanja

- Oglas 2 -
spot_img