Slučaj Žuvela: Zatvaranje objekta dok ne pribavi dozvole i novčana kazna

Povezane vijesti

Podijelite vijest

Skoro mjesec dana nakon što je portal Hercegovina.info kontaktirao Federalnu upravu za inspekcijske poslove i ista izvršila inspekcijski uvid, konačno je vodni inspektor donio odluku.

Žuvela će zatvoriti vrata dok svoj rad ne uvedu u zakonske okvire i probave nužne dozvole, a platit će i visoku novčanu kaznu, što bi trebao biti kraj zagađivanja korita rijeka i livada smrdljivim ribljim otpadom, prenosi Hercegovina.info.

- Oglas-

“S obzirom da nadzoru nije nazočio predstavnik subjekta nadzora – odgovorna osoba u pravnoj osobi (promatrač je bio otac koji je vlasnik, ali ne i sin koji je direktor), a sukladno čl.67. st. (3) Zakona o inspekcijama Federacije BiH, izvještaj o inspekcijskom nadzoru dostavljen je u pisanom obliku odgovornoj osobi na očitovanje.

Pa se čekalo očitovanje Joška Žuvele, ravnatelja.

Nakon pribavljenog očitovanja na zapisnik od odgovorne osobe u pravnoj osobi, postupajući inspektor je nastavio postupak inspekcijskog nadzora sukladno svojim ovlastima i nadležnostima, te je dana 13. srpnja 2022. godine, sukladno članku 190. stavku 1. Zakona o vodama (” “Službene novine FBiH”, broj: 70/06) i člana 200. Zakona o upravnom postupku (“Službene novine FBiH”, broj: 2/98 i 48/98), rješenjem zabranio upotrebu objekata za preradu i konzerviranje ribe iz kojih se vrši ispuštanje tehnoloških otpadnih voda do pribavljanja vodne dozvole Agencije za vodno područje Jadranskog mora Mostar. Rok za izvršenje naložene mjere je odmah po prijemu izdanog rješenja. Osim toga, u skladu s članom 204. Stav (1) i 204. Stav (2) Zakona o vodama, subjektu nadzora – pravnoj osobi i odgovornoj osobi u pravnoj osobi – izdati su prekršajni nalozi u iznosu od 5.500”, kazali su našem portalu iz Federalne uprave za inspekcijske poslove. Obavijest o izvršenom inspekcijskom nadzoru upućena i je Općini Stolac.

Federalni vodni inspektorat još od 2014. godine u evidenciji rada i postupanja kod subjekta nadzora „ŽUVELA-HB“ d.o.o. Stolac ima povijest višestrukog djelovanja kad su u pitanju inicijalni i kontrolni inspekcijski nadzori odnosno izricanje upravnih mjera od strane federalne vodne inspekcije, prekršajne odgovornosti pravne osobe i odgovorne osobe u pravnoj osobi zbog neposjedovanja vodnih akata za ispuštanje otpadnih voda u površinske vode odnosno korištenja vode, ispuštanja otpadnih voda i drugih aktivnosti i zahvata suprotno odredbama iz vodnog akta, do pitanja plaćanja posebnih vodnih naknada”, kazali su. Time demantiraju izjave iz tog poduzeća da se ovdje radi o privremenom problemu, jer ih on očito prati od samih početaka.

Treba navesti da je nakon inspekcijskog nadzora Žuvela pokušala otpadne vode oz korita Radimlje sprovesti u Bregavu, da bi ih nakon toga provela na livadu poviše poduzeća. O svim tim djelovanjima svakodnevno smo izvještavali federalnog vodnog inspektora, koji je u konačnici donio odluku u kontekstu zaštite nekropole, okoliša i mještana koji su u više navrata prosvjedovali na Radimlji. Dodajmo da je na teren na pozive mještana izlazila i općinska inspekcija, koja je potom pozivala županijsku vodnu inspekciju, koja je također zadnjih dana izlazila na lice mjesta.

- Oglas 2 -
spot_img