Pogledajte nacrt regulacijskog plana Vidovo polje II – gradnja urbane zone

Povezane vijesti

DVD Stolac: Jučer gorjelo u Kruševu

Jučer, 24.6.2024. godine, izbio je manji požar u Kruševu...

FOTO| Sto godina proslave Sv. Ivana u Kruševu kod Stoca, otkrivena spomen ploča

U Kruševu kod Stoca, danas je proslavljen zaštitnik Sv....

MUP: Za vikend 24 prometne nesreće u HNŽ, dvije u Stocu

Izvod iz sažetka dnevnih događaja za protekli vikend MUP...

Danas radarska kontrola u Stocu: Pazite na brzinu!

MUP Hercegovačko-neretvanske županije na svojoj web stranici objavio je...

Katić nastavlja podršku sportašima u Stocu: Šutalu uručena sportska oprema

Stočanin Nikola Katić (27), nogometaš FC Zurich, ne zaboravlja...

Podijelite vijest

Poduzeće Ecoplan Mostar, kao Nositelj izrade plana, je s Općinom Stolac sklopilo ugovor o izradi Regulacijskog plana Vidovo polje II. Nositelj pripreme plana je općinska Služba graditeljstva, prostornog uređenja, zaštite okoliša i obnove općine Stolac.

Prostornim planom općine Stolac za period od 2013. – 2023. predviđa se izrada provedbenog plana za sportsko rekreacijsku zonu za koju je dana preporuka da se smjesti upravo na lokaciju Vidovog polja u blizini gradskog stadiona.

- Oglas-

Plan se izrađuje za područje Vidovog polja II, neizgrađenog dijela urbane zone Stoca smještenog južno od gradskog stadiona i zone kolektivnog stanovanja u južnoj zoni uže urbane zone. Površina obuhvata plana iznosi 4.28 ha. Obuhvat je omeđen:

  • trasom nove planirane magistralne ceste M17.3 na jugu, između dva rotora,
  • dijelom stare magistralne ceste M17.3 na istoku,
  • Humskom ulicom na zapadu,
  • dijelom Humske ulice, te zidom gradskog stadiona na sjeveru.

Obuhvat dijelom prelazi preko parkinga od stadiona koje o ograđeno zidom i koji je ovim planom predviđen za izmještanje. Parcele unutar obuhvata su uglavnom u općinskom vlasništvu.

Prema konceptu namjene prostora prikazanom na slikama ispod, obuhvat plana se sastoji od sljedećih površina javnih i drugih namjena:
– Stambena namjena (S2)
– Sportsko-rekreacijska namjena (R)
– Gospodarska-poslovna namjena (K)
– Javne zelene površine – javni gradski park (Z1)
– Javne zelene površine – spomen park (Z2)
– Zaštitne zelene površine (Z)
– Površine infrastrukturnih sustava (IS)

ZONA 1 – STAMBENA NAMJENA (S2)
Unutar zone planirano je 6 objekata stambene namjene s pratećim (poslovnim) sadržajem. Objekti su smještenu uz sjeverni rub zone u blizini postojećeg bloka zgrada namijenjenih kolektivnom stanovanju. Zoni i objektima pristupa se novo planiranom prometnicom koja je produžetak postojeće ulice u lijevom sjevernom dijelu obuhvata koja obilazi stambeni blok zgrada.

ZONA 2 – SPORTSKO-REKREACIJSKA NAMJENA (R1)
Središnja zona plana predviđena je kao sportsko rekreacijska namjena i to za gradnju građevina i uređenje površina za sport i rekreaciju. Uz gradski stadion u blizini i novoplaniranu sportsku dvoranu sa zapadne strane zone, ovdje je predviđen sadržaj za sport i rekreaciju na otvorenom.

ZONA 3 – SPORTSKO-REKREACIJSKA NAMJENA – sportska dvorana (R2)
U zoni 3 predviđen je smještaj planirane gradske sportske dvorane za koju je općina već u proceduri ishodovanja dozvola za gradnju.

ZONA 4 i ZONA 5 – gospodarska namjena – poslovna (K)
Dvije su planirane površine gospodarske namjene namijenjene za izgradnju i uređenje površina za poslovne djelatnosti kao što su trgovine, uredi, tihi zanati, hotel, znanstveno-istraživački i obrazovni centri, izložbeni prostor, poslovni inkubator, komunalno-servisne, ugostiteljsko turističke i druge djelatnosti.

ZONA 6 – JAVNE ZELENE POVRŠINE – javni gradski park (Z1)
Ova zona zauzima središnji dio obuhvata, jezgru koja veže sve druge zone i određena je kao javni gradski park – javne zelene površine. U parku će se oblikovati vegetacija i pješački koridori u svrhu rekreacije i odmora građana.

ZONA 7 – JAVNE ZELENE POVRŠINE – Spomen park (Z2)
Naslonjena na gradski trg planirana je manja zona javne zelene površine – spomen park. Zona se predviđa kao javna zelena površina s planskim oblikovanjem vegetacije u svrhu sjećanja na značajnu povijesnu osobu, događaj ili kao dio suvremene interpretacije baštine.

Važno je naglasiti da je ovo nacrt regulacijskog plana, koji je tek na dnevnom redu za prvu sjednicu Gradskog vijeća, koja je zakazana u petak, 22.04.2022. god.

stolac.city

- Oglas 2 -
spot_img