Ministrica Sanja Vlaisavljević: Žuvela je bespravno gradio u zaštićenom području i oglušio se na sve inpute nadležnih

Povezane vijesti

Stočanima zlato na pčelarskom sajmu u Mostaru

Završna svečanost međunarodnog pčelarskog sajma "VII. Dani hercegovačkog meda,...

POSEBNA PONUDA| Čestitajte blagdane putem portala Stolac.city

Stolački portal Stolac.city po prvi put nudi posebnu blagdansku...

Stočanin Ivica Raguž dobio priznanje za najbolji cvjetni med u FBiH

Dana 11. studenog 2023. godine, u zajedničkoj organizaciji Federalnog...

Podijelite vijest

Nekropola stećaka Radimlja spada u najvrjednije spomenike srednjovjekovnog razdoblja u BiH i uvrštava se u red najukrašenijih nekropola u BiH. Svake godine posjećuje je sve više turista iz cijeloga svijeta, kojima se uz lekciju iz povijesti servira i smrad ribljih iznutrica u neposrednoj blizini.

Stolački ekocid i urbicid, gdje poduzeće Žuvela HB tik uz nekropolu Radimlja gradi i ispušta otpadne riblje gdje stigne nezamisliv je scenarij u normalnim zemljama. S obzirom da se zagađenje događa tik uz nekropolu Radimlja, lokalitet na listi svjetske baštine, a mještane, što su nedavno istaknuli i tijekom prosvjeda, najviše smeta dojam koji njihov grad ostavlja na mnogobrojne turiste, upit smo na ovu temu slali i federalnoj ministrici kulture. Iz odgovora je razvidno da je Žuvele bespravno gradio u zaštićenom području i oglušio se na sve inpute nadležnih institucija. 

- Oglas-

„Odlukom Povjerenstva za očuvanje nacionalnih spomenika BiH, nekropola Radimlja je proglašena nacionalnim spomenikom pod nazivom ,,Povijesno područje – nekropola stećaka Radimlja kod Stoca” (“Službeni glasnik BiH”, br. 40102, 48113 i 54120). Zadnjim izmjenama i dopunama odluke o proglašenju, u cilju osiguranja zaštite vizualnog integriteta i odnosa nacionalnog Spomenika sa prirodnim okruženjem, a što je navedeno u Evaluacijskom izvješću i nominaciji za Listu svjetskog naslijeđa i Odluci Odbora za svjetsku baštinu, implementirane su smjernice i utvrđen je zaštitni pojas s koordinatama i pobrojanim katastarskim česticama. U zaštitnome pojasu su definirane mjere zaštite i jedna od njih kaže da nije dozvoljena nova izgradnja koja može negativno utjecati na integritet nacionalnog spomenika niti izvođenje radova koji bi mogli utjecati na izmjenu područja i promjenu krajolika“, kaže u odgovoru na naš upit federalna ministrica kulture Sanja Vlaisavljević.

„Odlukom Povjerenstva za očuvanje nacionalnih spomenika BiH, nekropola Radimlja je proglašena nacionalnim spomenikom pod nazivom ,,Povijesno područje – nekropola stećaka Radimlja kod Stoca” (“Službeni glasnik BiH”, br. 40102, 48113 i 54120). Zadnjim izmjenama i dopunama odluke o proglašenju, u cilju osiguranja zaštite vizualnog integriteta i odnosa nacionalnog Spomenika sa prirodnim okruženjem, a što je navedeno u Evaluacijskom izvješću i nominaciji za Listu svjetskog naslijeđa i Odluci Odbora za svjetsku baštinu, implementirane su smjernice i utvrđen je zaštitni pojas s koordinatama i pobrojanim katastarskim česticama. U zaštitnome pojasu su definirane mjere zaštite i jedna od njih kaže da nije dozvoljena nova izgradnja koja može negativno utjecati na integritet nacionalnog spomenika niti izvođenje radova koji bi mogli utjecati na izmjenu područja i promjenu krajolika“, kaže u odgovoru na naš upit federalna ministrica kulture Sanja Vlaisavljević.

Dodaje da je, prateći gore navedeno, Centar za svjetsku baštinu nakon saznanja o aktivnostima na zaštićenom području svjetske baštine, uputio dopis tražeći informacije o izgradnji komercijalnog kompleksa unutar zaštitnoga pojasa nekropole Radimlja.

„U izuzetnim slučajevima, a sukladno Operativnim smjernicama, potrebno je izvršiti Procjenu utjecaja na okoliš, Procjenu utjecaja na baštinu i/ili Stratešku procjenu na okoliš prije bilo kakvih građevinskih zahvata unutar i u okolini lokaliteta svjetske baštine u cilju identifikacije potencijalnih utjecaja na izvanrednu univerzalnu vrijednost dobra. Prema trenutno važećoj zakonskoj regulativi, svi zahvati u prostoru i druge aktivnosti u zašitnim pojasevima van granica nacionalnih spomenika su u nadležnosti županijskih službi koje zakonom mogu prenositi navedene nadležnosti na općine. Shodno gore navedenom, Zavod za zaštitu spomenika nije kontaktiran od sudionika u upravnom postupku koji se vodio o planiranim aktivnostima, te je, nakon zatraženog izvješća centra za svjetsku baštinu, od nadležnih službi Grada Stoca i Povjerenstva za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine, zatražilo na uvid izdane akte i provedenu korespondenciju o predmetnom slučaju“, navodi dalje ministrica.

Nakon dobivenih podataka utvrđuje se ovaj slijed događaja:

8. 10. 2021. 
lnvestitor ,,Žuvela-HB” d.o.o. Stolac se obraća Povjerenstvu za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine sa zahtjevom za mišljenje o proširenju postojećeg objekta i usklađenosti sa odredbama Odluke o proglašenju ,,Povijesnog područja – Nekropola stećaka Radimlja kod Stoca” nacionalnim spomenikom BiH.

24. 2. 2022. 
Povjerenstvo za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine, razmatrajući zahtjev investitora po dostavljenoj dokumentaciji, utvrdilo je da predložena intervencija nije sukladna mjerama zaštite koje su propisane za navedeno dobro.

11. 4. 2022 
Urbanističko-građevinska inspekcija Službe graditeljstva, prostornog uređenja, zaštite okoliša i obnove Općine Stolac izvršila je inspekcijski pregled po službenoj dužnosti i evidentirala pripremne građevinske radove u zaštitnom pojasu nacionalnog spomenika ,,Radimlia” bez odobrenja nadležnih službi.

12. 4. 2022.  
Urbanističko-građevinska inspekcija Službe graditeljstva, prostornog uređenja, zaštite okoliša i obnove Općine Stolac izdaje Rješenje o obustavljanju radova i rok od 60 dana za ishodovanje potrebnih dozvola.

5. 5. 2022. 
Urbanističko-građevinska inspekcija Službe graditeljstva, prostornog uređenja, zaštite okoliša i obnove Grad Stolac izvršila je inspekcijski pregled, utvrdila da investitor nije postupio po prethodnom rješenju te je nastavio sa radovima na objektu. Inspekcija donosi novo rješenje i nalaže obustavljanje radova i uklanjanje čelične konstrukcije postavljane za vrijeme obustave gradnje u roku ODMAH.

27. 5. 2022. 
Urbanistiško građevinska inspekcija Službe graditeljstva, prostornog uređenja, zaštite okoliša i obnove Grada Stolac podnosi zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka Općinskom sudu za prekršaje u Čapljini protiv ,,Žuvela-HB” d.o.o. Stolac.

30. 5. 2022. 
Urbanističko-građevinska inspekcija Službe graditeljstva, prostornog uređenja, zaštite okoliša i obnove Grad Stolac upućuje Obavijest o izvršenju administrativnog rješenja na dalju proceduru shodno zakonskim odredbama.

30. 11. 2022. 
Investitor, “ŽUVELA HB” d.o.o. Stolac, se obratio Zavodu i dostavio je ,,prijedlog za izradu studije sanacije vizualnog utjeca.la postojeće mini-poslovne zone na Radimlji spram areala nekropole stećaka Radimlja”

10. 1. 2023. 
Zavod je mišljenja da se dostavljeni prijedlog ne razmatra dok se predmetni lokalitet mini-poslovne zone ne dovede u stanje prije bespravno poduzetih radnji. Zavod smatra da izrada studije o smanjenju nepovoljnih vizualnih utjecaja na nacionalni spomenik ne može i neće biti paravan za novu izgradnju koja može negativno utjecati na integritet nacionalnog spomenika niti izvođenje radova koji bi mogli utjecati na izmjenu područja i promjenu krajolika.

Dok gore navedeni redoslijed događaja govori o bahatosti investitora s Hvara, koji su se oglušili na sve što su se mogli oglušiti, naš tromi sustav mlako odgovara, a mještane loptaju s adrese na adresu.

Zavod za zaštitu spomenika također nema nadležnost u ovakvim slučajevima.

„Zavod za zaštitu spomenika nije bio upoznat s intervencijama na predmetnom lokalitetu. Prema zakonom predviđenim procedurama u zastitnom pojasu nacionalnog spomenika, Zavod za zaštitu spomenika kao stručna služba zaštite naslijeđa u Federaci1i BiH nema nadležnost nad provođenjem upravnih radnji izuzev savjetodavno-konzultantskih stručno{tehničkih usluga. lz gore navedenog vidljivo je da se investitor oglušio o jasnu formulaciju Povjerenstva za očuvanje nacionalnih spomenika BiH da predložene aktivnosti nisu sukladne mjerama zaštite koje su propisane za navedeno dobro, nije pokrenuo upravni postupak dobivanja odobrenja za građenje kod nadležne Službe, samoinicijativno je pokrenuo građevinske radove na proširenju postojećeg objekta i na kraju nije postupao po nalogu građevinske inspekcije Grada Stoca. S obzirom da izuzev administrativnog, nema drugi zakonski alat za dielovanje u ovakvim slučajevima, Zavod za zaštitu spomenika očekuje uklanjanje građevinskih intervencija oko kojih je Centar za svjetsku baštinu iskazao zabrinutost“, zaključuje u odgovoru za Hercegovina.info ministrica Sanja Vlaisavljević.

Podsjetimo, lokaliteti stećaka proglašeni su Svjetskom baštinom UNESCO-a na sjednici komiteta UNESCO-a 15. srpnja 2016. godine u lstanbulu u Turskoj pod nazivom: “Stećci -srednjovjekovni nadgrobni spomenici (Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Crna Gora i
Srbija)”. Ukupno 28 lokaliteta sa ovim srednjovjekovnim spomenicima navedeno ie na listi od kojih se 20 nalazi u Bosni i Hercegovini, po tri u Srbiji i Crnoj Gori, a dva u Hrvatskoj.

Nekropola stećaka Radimlja je jedan od uvrštenih lokaliteta. Po brojnosti primjeraka, raznovrsnosti i zastupljenosti svih osnovnih oblika, relativno visokoj umjetničkoj kvaliteti izrade, bogatstvu plastičnih dekoracija, reljefnih predstava i natpisa koji spominju poznate povijesne ličnosti, kao i svom neobičnom smještaju i dostupnosti, ova nekropola spada u najvrjednije spomenike srednjovjekovnog razdoblja u BiH. Nekropola u Radimlji uvrštava se u red najukrašenijih nekropola u BiH. Svake godine posjećuje je sve više turista iz cijeloga svijeta, kojima se uz lekciju iz povijesti servira i smrad ribljih iznutrica u neposrednoj blizini. 

- Oglas 2 -
spot_img