Izgradnja Jadransko Jonske autoceste – dionica Počitelj – Stolac stavljena na javni uvid

Povezane vijesti

Iz prometne nesreće sa smrtnom posljedicom na Modriču izbrisan sin policajca?

MUP Hercegovačko-neretvanske županije "priznao" je kako je iz prometne...

Grad Stolac: Đul-hanuminu kuću može koristiti BZK “Preporod”

Gradsko vijeće Grada Stoca, na inicijativu Direkcije Bošnjačke zajednice...

HNŽ: Sutra jednosatni štrajk upozorenja u školama, policiji, ministarstvima

Nakon provedene ankete članstva, u petak, 8. prosinca, održat...

Usvojene izmjene i dopune Proračuna HNŽ-a: Povećana sredstva za zdravstvo i vježbenike

Zastupnici u Skupštini Hercegovačko-neretvanske županije usvojili su Prijedlog Izmjena...

Podijelite vijest

Federalno ministarstvo okoliša i turizma stavilo je na uvid Zahtjev za prethodnu procjenu utjecaja na okoliš investitora JP Autoceste FBIH d.o.o., Mostar za projekt izgradnje dijela Jadransko Jonske autoceste – dionica Počitelj-Stolac.

Obrađivač zahtjeva je Ecoplan d.o.o., Mostar.

- Oglas-

Jadransko jonska autocesta je dio europske transportne mreže na širem području jugoistočne Europe, a uključuje države: Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Srbiju, Crnu Goru, Albaniju, Italiju, Sloveniju i Grčku. Osnovna zamisao izgradnje ovakvog transportnog koridora je otvaranje mogućnosti razvoja regionalnih tržišta koja se nalaze na generalnim transportnim osovinama od Europe prema Aziji.

Trasa autoceste u FBIH prema idejnom rješenju ima početak u interregionalnom čvoru Počitelj kojim se povezuje buduća trasa Jadransko-jonske autoceste sa trasom autoceste na koridoru Vc, a završava na granici s Crnom Gorom. Ukupna duljina Jadransko-jonske autoceste kroz BIH je 102,6 km, od čega je u Federaciji 39,6 km.

Predmet ovog Zahtjeva je dionica Počitelj-Stolac ukupne duljine 23,25 km. Trasa se od čvora Počitelj (općina Čapljina) pruža u pravcu juga, ide obodom platoa “Dubrava”, u blizini naseljenih mjesta Domanovići, Šuskovo naselje i Opličići, prati kanjon Bregave sa sjeverne strane i kod Tasine pećine u općini Stolac prelazi preko rijeke Bregave.

Trasa je na ovom dijelu većinom u niskim nasipima ili u blagim usjecima, te nema kolizija s postojećim stambenim objektima s obzirom na to da prolazi pretežno nenaseljenim područjem, odnosno iza postojećih naselja. Na mjestima gdje je cesta u koliziji s postojećim prometnicama, predviđeni su potputnjaci. Trasa na ovoj dionici ne zauzima plodno zemljište ili ga zauzima u vrlo malom obuhvatu.

U nastavku, nakon prelaska Bregave, trasa ide platoom pored manjih naselja u sklopu naseljenih mjesta Kruševo i Bjelojevići, nakon kojih je planirano čvorište za Neum i Stolac. Na stacionaži km 11+250 desno i km 12+000 lijevo, projektirana su odmorišta PUO Kruševo.

Na predmetnoj dionici autoceste predviđena je izgradnja sljedećih objekata:

– 4 mosta/vijadukta ukupne duljine 2.081,00 m
– 7 potputnjaka i 1 natputnjak
– 1 tunel duljine 990,00 m
– 1 COPK (Centar za upravljanje i kontrolu prometa) uz čvorište “Neum-Stolac”
– 2 CP (cestarinska prolaza)
– Putno odmorište “Kruševo”

Predmetna dionica JJAC povezana je s koridorom Vc preko interregionalnog čvora Počitelj, pa je s tim u vezi moguća pojava kumulativnih utjecaja u obliku: kumulativnog porasta nivoa buke, kumulativnog efekta nastanka otpada, kumulativnog utjecaja na tlo te emisije zagađujućih tvari u zrak zbog sagorijevanja goriva i prašine s gradilišta, te emisije buke i vibracija što može dovesti do uznemiravanja stanovništva u okolnim naseljima.

Projekt bi mogao imati kumulativni utjecaj s već postojećim i odobrenim projektima, kao što su izgradnja dionica autoceste u Koridoru Vc na području Počitelja (dionica Buna-Počitelj, te dionica Počitelj-Zvirovići), obzirom da će trasa JJAC biti povezana s autocestom u Koridoru VC preko interregionalnog čvora Počitelj.

Također, u neposrednoj blizini prolazi magistrala cesta M6 Stolac – Čapljina i nekoliko lokalnih puteva.

Za predmetnu dionicu autoceste utvrđen je javni interes za izgradnju Odlukom broj 988/2022 od 30.06.2022. godine. na 321.sjednici Vlade FBIH održanoj 30.06.2022.god.

Aktivnosti otkupa zemljišta još nisu započete, jer do danas nije izrađena projektna dokumentacija niti konačni elaborat eksproprijacije.

Stoga nije poznat točan opseg otkupa zemljišta. Otkup zemljišta će biti urađen u skladu sa Zakonom o eksproprijaciji FBiH (Službene novine FBiH, broj 70/07, 36/10, 25/12 i 34/16) kojim se utvrđuju uvjeti i postupak eksproprijacije nekretnina za izgradnju objekata od javnog interesa, naknada i visina naknade, rješavanje žalbi, rješavanje sporova i druga pitanja koja se odnose na postupak eksproprijacije.

Cijelokupna dokumentacija može se pogledati u prostorijama Federalnog ministarstva okoliša i turizma, Hamdije Čemerlića 2, Sarajevo, 3. sprat, uz prethodnu najavu putem e-maila ili pošte.

Primjedbe, sugestije i mišljenja na Zahtjev za prethodnu procjenu mogu se dostaviti na adresu Federalnog ministarstva okoliša i turizma u pisanom obliku u roku od 30 dana od dana objave na web stranici na adresu:

Federalno ministarstvo okoliša i turizma
Hamdije Čemerlića 2
71 000 Sarajevo
Predmet broj: UPI 05/1-02-19-4-18/23

Online verzija – Zahtjev za prethodnu procjenu utjecaja na okoliš za dionicu Jadransko-jonske autoceste kroz BiH, dionica Počitelj-Stolac

.

- Oglas 2 -
IzvorAkta.ba
spot_img