GV Stolac: Usvojen Nacrt Proračuna za 2024. godinu u iznosu od 18.625.580,00 KM

Povezane vijesti

Podijelite vijest

Gradsko vijeće Stoca je danas na svojoj XIII redovnoj sjednici, usvojilo Nacrt Proračuna Grada Stoca za 2024. godinu u iznosu od 18.626.580, 00 KM. Na sjednici su vijećnici nakon utvrđenog dnevnog reda i izvoda iz zapisnika sa XII sjednice GV Stolac usvojili Izvješće o izvršenju Proračuna Grada Stoca za razdoblje od 01.01.-30.09.2023. i Nacrt Proračuna Grada Stoca za 2024 godinu .

Nacrt Proračuna Grada Stoca za 2024. godinu predstavlja procjenu godišnjih prihoda i primitaka te utvrđeni iznos rashoda i izdataka kao i financiranje neizmirenih obveza Proračuna.

- Oglas-

Radi se o isključivo radnom materijalu, ovaj Nacrt nije konačan i doživjet će u tehničkom smislu izmjene i dopune ali predstavlja podlogu za izradu Prijedloga Proračuna za 2024. godinu. Nacrt Proračuna je dostavljen i Ministarstvu financija HNŽ. Proračun za 2024. godinu planiran je po organizacijskoj, ekonomskoj i funkcionalnoj klasifikaciji. Možemo točno reći koji su prioriteti Grada u 2024. a to je: naglasak na aktivnostima uprave kojima se jača prihodovna strana proračuna kao osnovnog pokretača planiranja razvojnih socijalnih i drugih društvenih potreba i obveza, dalje poduzimanje mjera i predlaganje cjelovitih rješenja za osiguranje ambijenta za gospodarski rast i stvaranje stabilnih i predvidivih uvjeta poslovanja, unaprjeđenje socijalne zaštite osoba u stanju socijalne pomoći, pomoć mladim obrazovanim osobama u obavljanju pripravničkoga staža kroz programe i mjere federalnog zavoda za zapošljavanje, stipendiranje studenata kao i nagrađivanje posebno nadarenih učenika i studenata, stvaranje efikasne administracije kroz reformu uprave, izgradnja gradske sportske dvorane i uređenje novog trga i prostora oko dvorane, nastavak izgradnje kanalizacijske infrastrukture i kolektora u naselju Vidovo polje, nastavak investiranja u projekt vodovod na Dubravskoj visoravni, nastavak investiranja u projekte na izgradnji komunalne i prometne infrastrukture u GPZ Hodovo, financiranje projekata po naseljenim mjestima u cilju osiguranja boljih uvjeta života građana, aktivnosti u oblasti kandidiranja projekata po javnim pozivima iz oblasti turizma i poljoprivrede.

Nacrt Proračuna Grada Stoca za 2024. godinu stavljen je na javni uvid. Javni uvid može se izvršiti na web stranici Grada Stoca.

Prijedlozi, primjedbe, mišljenja i sugestije na utvrđeni Nacrt Proračuna Grada Stoca za 2024. godinu mogu se dostaviti u pisanoj formi Službi za financije i proračun i putem službenog maila: financije@stolac.gov.ba zaključno sa danom 11.12. 2023. godine.

- Oglas 2 -
spot_img