Gradsko vijeće: Usvojen Nacrt Proračuna za 2023. godinu

Povezane vijesti

Stočanima zlato na pčelarskom sajmu u Mostaru

Završna svečanost međunarodnog pčelarskog sajma "VII. Dani hercegovačkog meda,...

POSEBNA PONUDA| Čestitajte blagdane putem portala Stolac.city

Stolački portal Stolac.city po prvi put nudi posebnu blagdansku...

Stočanin Ivica Raguž dobio priznanje za najbolji cvjetni med u FBiH

Dana 11. studenog 2023. godine, u zajedničkoj organizaciji Federalnog...

Podijelite vijest

Gradsko vijeće Stoca je danas na svojoj V. redovnoj sjednici, usvojilo Nacrt Proračuna Grada Stoca za 2023. godinu u iznosu od 21.753.690, 00 KM.

Na sjednici su vijećnici nakon utvrđenog dnevnog reda i izvoda iz zapisnika sa IV. sjednice GV Stolac usvojili Izvješće o izvršenju Proračuna Grada Stoca za razdoblje od 01.01.-30.09.2022., Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Proračuna Grada Stoca za 2022 godinu i Zaključak o Nacrtu Proračuna Grada Stoca za 2023 godinu .

- Oglas-

Nacrt Proračuna Grada Stoca za 2023. godinu predstavlja procjenu godišnjih prihoda i primitaka te utvrđeni iznos rashoda i izdataka kao i financiranje neizmirenih obveza Proračuna.
Radi se o isključivo radnom materijalu, ovaj Nacrt nije konačan i doživjet će u tehničkom smislu izmjene i dopune ali predstavlja podlogu za izradu Prijedloga Proračuna za 2023. godinu. Nacrt Proračuna je dostavljen i Ministarstvu financija HNŽ.

U Proračunu za 2023. godinu planirana su sredstva za; radove na projektu Iluminacija Starog grada, sanaciju deponije, Izgradnju Stambenih jedinica u okviru projekta Stambeno zbrinjavanje Roma, nabavku nekretnina, izgradnju Gradske sportske dvorane u Stocu, izgradnju komunalne infrastrukture prema Regulacijskom planu Vidovo polje II., izgradnju infrastrukture u GP zoni Hodovo, nastavak radova na vodovodu Dubravska visoravan, izgradnja kanalizacijskog kolektora u naselju Vidovo polje, sredstva za izradu projektne dokumentacije za Prostoroni plan Grada Stoca za 2023-2033., kao i za izradu projektne dokumentacije za Glavni projekt komunalne infrastrukture za regulacijski plan Vidovo polje II.,
Za rekonstrukciju i investicijsko održavanje planirano je utrošiti 1.595.000 KM i to za; rekonstrukciju i sanaciju javnih površina, rekonstrukciju i sanaciju objekata u vlasništvu Grada, rekonstrukciju infrastrukture u Ulici kneza Domagoja, rekonstrukciju i održavanje lokalnih cesta.
Kroz Proračun su osigurana sredstva za prijevoz učenika osnovnih škola, sredstva za studente kroz stipendije, a u naglasak je kao i lani na nastavku izgradnje Gradske sportske dvorane.

Nacrt Proračuna Grada Stoca za 2023. godinu stavljen je na javni uvid. Javni uvid može se izvršiti na web stranici Grada Stoca.
Prijedlozi, primjedbe, mišljenja i sugestije na utvrđeni Nacrt Proračuna Grada Stoca za 2023. godinu mogu se dostaviti u pisanoj formi Službi za financije i proračun i putem službenog maila: financije@stolac.gov.ba zaključno sa danom 05.12. 2022. godine.

Na danas održanoj sjednici vijećnici su usvoji i Odluku o izmjenama i dopunama Prostornog plana Grada Stoca za razdoblje od 2013-2023 godine. Naime na sjednici GV održanoj 30.09. 2022. godine utvrđen je Prednacrt Prostornog plana čime je postao Nacrt i stekao uvijete da ide na javni uvid. Nacrt izmjene i dopune Prostornog plana općine Stolac za razdoblje od 2013-2023 godine, grafički i tekstualni dio, bio je izložen u zgradi Gradske uprave Stolac te je bio dostupan za javni uvid.

Javni uvid dao je i neke rezultate. Predmet izmjena i dopuna prostornog plana su izmjena namjene površina: i to pretvaranje poljoprivrednog i šumskog zemljišta 2 i 3 kategorije u građevinsko zemljište na 3 lokacije Aladinići, Pješivac-kula i Borojevići. Izmijenjena je granica obuhvata GZ Komanje brdo, dok je za GZ Drenovac ucrtan110-kilovoltni priključni dalekovod sa pripadajućom trafostanicom.

Ostale točke usvojene su većinom glasova. Nije bilo Vijećničkih pitanja kao ni Zahtjeva građana.

- Oglas 2 -
spot_img