Grad Stolac: Danas poslani nalozi prema bankama za korisnike koji su ostvarili novčanu pomoć od EU

Povezane vijesti

Stočani trčali treću Posušku desetku

Posuška desetka, treće međunarodno natjecanje u trčanju u Posušje...

Udruga pčelara “Zanovijet”: Poziv na redovnu godišnju skupštinu

Udruga pčelara "Zanovijet" Stolac zakazala je redovnu godišnju skupštinu...

FOTO| Pionirima HNK Stolac uručene medalje i pehar prvaka 1. Županijske lige

Na revijalnoj humanitarnoj utakmici seniora HNK Stolac i navijača...

Podijelite vijest

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike unijelo je naloge za svih 79 općina i gradova prošlog četvrtka, a Ministarstvo financija je pustilo naloge prema općinama i gradovima.

Služba za financije i proračun Grada Stoca potvrdila je za portal Stolac city, da su sredstva koja su uplaćena na račun Grada, jutros poslana prema bankama.

- Oglas-

Novac na računima možete očekivati narednih dana, a s područja grada Stoca 1059 korisnika ostvarilo je pravo na novčanu pomoć od EU.

Radi se o projektu Isplata pomoći EU za energetski siromašnim domaćinstvima u FBiH.

ODLUKU O UTVRĐIVANJU VISINE JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI ENERGETSKI SIROMAŠNIM DOMAĆINSTVIMA I RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE S POZICIJE TEKUĆEG TRANSFERA DRUGIM NIVOIMA VLASTI I FONDOVIMA – PODRŠKA EUROPSKE UNIJE BOSNI I HERCEGOVINI U CILJU UBLAŽAVANJA NEGATIVNOG SOCIO-EKONOMSKOG UTICAJA ENERGETSKE KRIZE

I

(Predmet Odluke)

Predmet Odluke je utvrđivanje visine jednokratne novčane pomoći domaćinstvima koja su se kvalificirala kao energetski siromašna prema utvrđenim općim i posebnim kriterijima, te raspoređivanje odobrenih sredstava jedinicama lokalne samouprave prema broju kvalifikovanih domaćinstava s područja njihove mjesne nadležnosti na način kako je to definisano Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava “Tekući transfer drugim nivoima vlasti i fondovima – Podrška Europske unije Bosni i Hercegovini u cilju ublažavanja negativnog socio-ekonomskog uticaja energetske krize” utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 46/23 – u daljem tekstu: Program utroška sredstava) i Odlukom o izmjeni Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava “Tekući transfer drugim nivoima vlasti i fondovima – Podrška Europske unije Bosni i Hercegovini u cilju ublažavanja negativnog socio-ekonomskog uticaja energetske krize” utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 98/23).

II

(Konačan broj kvalifikovanih energetski siromašnih domaćinstava)

Nakon obrade zaprimljenih prijava i provedenih postupaka utvrđenih Javnim pozivom za dodjelu sredstava s pozicije Tekućeg transfera drugim nivoima vlasti i fondovima – Podrška Europske unije Bosni i Hercegovini u cilju ublažavanja negativnog socio-ekonomskog uticaja energetske krize, konačni ukupan broj kvalifikovanih energetski siromašnih domaćinstava na području cijele Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija) iznosi 154.779 od kojih je:

5652 iz kategorije domaćinstava u kojima žive materijalno neosigurana i za rad nesposobna odraslalica koja nemaju prijeko potrebnih sredstava za izdržavanje, nesposobna su za rad i ne mogu osigurati sredstva za život po nekom drugom osnovu, a kojima je u 12. mjesecu 2022. godine isplaćeno pravo na stalnu novčanu pomoć prema propisima iz oblasti socijalne zaštite (u daljem tekstu: Kategorija 1);

6394 iz kategorije domaćinstava u kojima žive djeca koja su zaključno s 31.05.2023. godine ostvarila pravo na dječji dodatak po osnovu Zakona o materijalnoj podršci porodicama s djecom u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 52/22) (u daljem tekstu: Kategorija 2);

5933 iz kategorije domaćinstava u kojima su najviše dva člana korisnici prava na penziju po propisima o penzijsko-invalidskom osiguranju u iznosu koji nije viši od iznosa zagarantirane penzije za 12. mjesec 2022. godine prema podacima Federalnog zavoda za penzijsko-invalidsko osiguranje i to pod uslovom da nisu korisnici srazmjerne penzije s inostranstvom i da nijedan odrasli član domaćinstva tokom 2022. godine nije ostvarivao dodatna primanja po osnovu radnog odnosa (u daljem tekstu: Kategorija 3) i

5800 iz kategorije domaćinstava u kojima su tokom prethodne kalendarske godine jedno ili više maloljetne djece, uslijed smrti ili nepoznatog identiteta drugog roditelja, živjeli sa samo jednim roditeljem koji u tom razdoblju nije ostvarivao prihode koji se oporezuju po propisima o porezu na dohodak ili nije ostvarivao primanja po osnovu radnog odnosa u iznosu višem od iznosa najniže plate u Federaciji u 2022. godini (543,00 KM) (u daljem tekstu: Kategorija 4).

- Oglas 2 -
spot_img