Grad Stolac: Danas poslani nalozi prema bankama za korisnike koji su ostvarili novčanu pomoć od EU

Povezane vijesti

Komunalno: U srijedu dio Banovinske ulice bez vode zbog radova

Obavijest iz Komunalno d.o.o. Stolac za Stolac.city. Obavještavaju se svi...

Najava XV. sjednice Gradskog vijeća Stolac

XV sjednica Gradskog vijeća Stoca održat će se dana...

Srednja škola Stolac u posjeti humanitarnoj udruzi Minores

U petak, 23.2. učenici Srednje škole Stolac koji sudjeluju...

Komunalno: Zrinjsko-frankopanska i Dubrovačka ulica danas bez vode

Obavještavaju se svi korisnici koji su priključeni na vodovodnu...

Podijelite vijest

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike unijelo je naloge za svih 79 općina i gradova prošlog četvrtka, a Ministarstvo financija je pustilo naloge prema općinama i gradovima.

Služba za financije i proračun Grada Stoca potvrdila je za portal Stolac city, da su sredstva koja su uplaćena na račun Grada, jutros poslana prema bankama.

- Oglas-

Novac na računima možete očekivati narednih dana, a s područja grada Stoca 1059 korisnika ostvarilo je pravo na novčanu pomoć od EU.

Radi se o projektu Isplata pomoći EU za energetski siromašnim domaćinstvima u FBiH.

ODLUKU O UTVRĐIVANJU VISINE JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI ENERGETSKI SIROMAŠNIM DOMAĆINSTVIMA I RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE S POZICIJE TEKUĆEG TRANSFERA DRUGIM NIVOIMA VLASTI I FONDOVIMA – PODRŠKA EUROPSKE UNIJE BOSNI I HERCEGOVINI U CILJU UBLAŽAVANJA NEGATIVNOG SOCIO-EKONOMSKOG UTICAJA ENERGETSKE KRIZE

I

(Predmet Odluke)

Predmet Odluke je utvrđivanje visine jednokratne novčane pomoći domaćinstvima koja su se kvalificirala kao energetski siromašna prema utvrđenim općim i posebnim kriterijima, te raspoređivanje odobrenih sredstava jedinicama lokalne samouprave prema broju kvalifikovanih domaćinstava s područja njihove mjesne nadležnosti na način kako je to definisano Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava “Tekući transfer drugim nivoima vlasti i fondovima – Podrška Europske unije Bosni i Hercegovini u cilju ublažavanja negativnog socio-ekonomskog uticaja energetske krize” utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 46/23 – u daljem tekstu: Program utroška sredstava) i Odlukom o izmjeni Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava “Tekući transfer drugim nivoima vlasti i fondovima – Podrška Europske unije Bosni i Hercegovini u cilju ublažavanja negativnog socio-ekonomskog uticaja energetske krize” utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 98/23).

II

(Konačan broj kvalifikovanih energetski siromašnih domaćinstava)

Nakon obrade zaprimljenih prijava i provedenih postupaka utvrđenih Javnim pozivom za dodjelu sredstava s pozicije Tekućeg transfera drugim nivoima vlasti i fondovima – Podrška Europske unije Bosni i Hercegovini u cilju ublažavanja negativnog socio-ekonomskog uticaja energetske krize, konačni ukupan broj kvalifikovanih energetski siromašnih domaćinstava na području cijele Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija) iznosi 154.779 od kojih je:

5652 iz kategorije domaćinstava u kojima žive materijalno neosigurana i za rad nesposobna odraslalica koja nemaju prijeko potrebnih sredstava za izdržavanje, nesposobna su za rad i ne mogu osigurati sredstva za život po nekom drugom osnovu, a kojima je u 12. mjesecu 2022. godine isplaćeno pravo na stalnu novčanu pomoć prema propisima iz oblasti socijalne zaštite (u daljem tekstu: Kategorija 1);

6394 iz kategorije domaćinstava u kojima žive djeca koja su zaključno s 31.05.2023. godine ostvarila pravo na dječji dodatak po osnovu Zakona o materijalnoj podršci porodicama s djecom u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 52/22) (u daljem tekstu: Kategorija 2);

5933 iz kategorije domaćinstava u kojima su najviše dva člana korisnici prava na penziju po propisima o penzijsko-invalidskom osiguranju u iznosu koji nije viši od iznosa zagarantirane penzije za 12. mjesec 2022. godine prema podacima Federalnog zavoda za penzijsko-invalidsko osiguranje i to pod uslovom da nisu korisnici srazmjerne penzije s inostranstvom i da nijedan odrasli član domaćinstva tokom 2022. godine nije ostvarivao dodatna primanja po osnovu radnog odnosa (u daljem tekstu: Kategorija 3) i

5800 iz kategorije domaćinstava u kojima su tokom prethodne kalendarske godine jedno ili više maloljetne djece, uslijed smrti ili nepoznatog identiteta drugog roditelja, živjeli sa samo jednim roditeljem koji u tom razdoblju nije ostvarivao prihode koji se oporezuju po propisima o porezu na dohodak ili nije ostvarivao primanja po osnovu radnog odnosa u iznosu višem od iznosa najniže plate u Federaciji u 2022. godini (543,00 KM) (u daljem tekstu: Kategorija 4).

- Oglas 2 -
spot_img