Za tri mjeseca žitelji Federacije BiH moći će prodavati struju iz kućnih solara

Povezane vijesti

NAJAVA| Dani Srca Isusova u Bijelom Polju 2024.

Bijelo Polje je ovih dana u znaku svoga zaštitnika...

Marin Vukoja nakon maratonske sjednice izabran za suca Ustavnog suda BiH

Zastupnički dom Parlamenta FBiH izabrao je Marina Vukoju za...

Zastupnički dom Federalnog parlamenta danas se izjašnjava o izboru Marina Vukoje za sudca Ustavnog suda BiH

Redovita sjednica Zastupničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine,...

Pripremljen prijedlog izmjena zakona kojim bi se uveo braniteljski dodatak

Napravljen prijedlog izmjena Zakona o pravima razvojačenih branitelja i...

Podijelite vijest

Nakon što je krajem srpnja prošle godine usvojen set energetskih zakona, a među njima i Zakon o korištenju obnovljivih izvora energije i učinkovite kogeneracije, otvorena je mogućnost žiteljima Federacije BiH proizvoditi električnu energiju iz obnovljivih izvora, a višak predavati u mrežu u obliku energetskog ili monetarnog kredita te tako ostvarivati i profit, piše Večernji list BiH.

No, u završnim odredbama ovog zakonskog rješenja bilo je precizirano kako primjena počinje šest mjeseci nakon stupanja na snagu, a s obzirom na to da je zakon pravno zaživio početkom kolovoza, znači da je početak veljače vrijeme u kojemu se može očekivati njegova primjena.

- Oglas-

Ekonomska korist

To ostavlja nešto više od tri mjeseca za promjenu potrebnih podzakonskih rješenja, no, ako sve bude išlo utvrđenom dinamikom, nekada u prvoj polovini iduće godine Federacija BiH postat će entitet s iznimno liberalnim pravilima za proizvodnju i prodaju električne energije proizvedene koristeći, u prvom redu, snagu sunca i vjetra. U ovom zakonu jedna od novih stavki je prosumer koji označava krajnjeg kupca električne energije koji proizvodu struju iz obnovljivih izvora energije za dio svojih potreba iz vlastitog energetskog postrojenja s mogućnošću predaje viškova u mrežu, a na temelju kojih bi onda mogao ostvariti i profit. A taj profit moguće je ostvariti kroz dva primjera. Naime, ako je prosumer predao više struje u mrežu nego što je preuzeo, razlika između predane i preuzete električne energije prenosi se u sljedeće obračunsko razdoblje u korist prosumera, i to kod primjene sheme neto mjerenja u obliku energetskog kredita izraženo u kWh ili kod primjene sheme neto obračuna u obliku monetarnog kredita izraženo u KM. Prosumeri i proizvođači električne energije koji koriste obnovljive izvore, a koji nisu obvezni posjedovati dozvolu za obavljanje djelatnosti proizvodnje električne energije u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast električne energije u Federaciji BiH, stječu pak status kvalificiranog proizvođača na osnovi odluke koju izdaje nadležni operator distributivnog sustava.

Što novo rješenje znači za one koji namjeravaju, primjerice, instalirati solarne panele na svoje domove? Odgovor bi bio da krajnji kupac ima pravo priključiti elektranu koja koristi obnovljive izvore energije na unutarnje električne instalacije svog objekta za potrebe vlastite potrošnje. Instalirana snaga elektrane, u slučaju primjene shema opskrbe neto mjerenja ili neto obračuna, ne može biti veća od odobrene priključne snage objekta krajnjeg kupca.

Kada je riječ o mogućnosti prodaje, krajnji kupac stječe status prosumera priključenjem elektrane na unutarnje električne instalacije svog objekta i reguliranjem ugovorih odnosa s nadležnim operatorom distributivnog sustava i opskrbljivačem te ima prava i obveze iz ovog zakona i zakona kojim je uređena oblast električne energije. Uz prosumere, novost u novom zakonskom rješenju je i uspostava zajednica obnovljive energije koje bi omogućile žiteljima ujedinjavati se te zajedno graditi postrojenja iz obnovljivih izvora energije te tako preuzeti ulogu i u dekarbonizaciji energije i ostvarivanju ciljeva zaštite okoliša, razvitku lokalne zajednice, ali i ekonomske koristi. Osim navedenog, treba uputiti i na još jedan zakon iz energetskog paketa koji je dodatno precizirao način proizvodnje energije iz obnovljivih izvora, ali i kategoriju aktivnih kupaca električne energije.

U pogledu procedura za priključenje objekata obnovljivih izvora, one su, u skladu s novim Zakonom o električnoj energiji, uvelike pojednostavljene, kako u pogledu objekata za vlastite potrebe tako i u kontekstu proizvodnje zbog prodaje. Tako je utvrđeno oslobađanje od obveze pribavljanja energetske dozvole za objekte koji koriste obnovljive izvore energije (izuzev hidroelektrana) i koji su instalirane snage manje od 1 MW. Pojednostavljene su i druge procedure, pa tako predmetnim zakonom nije predviđeno izdavanje dozvola za obavljanje djelatnosti proizvodnje električne energije za proizvodna postrojenja manja od 1 MW, čime se pravni okvir Federacije usklađuje s najboljom praksom, smanjuje administrativno opterećenje za investitore te stimulira realizacija manjih projekata koje realiziraju građani (poput malih solarnih elektrana na krovovima objekata).

Također, predmetni zakon uvodi pojednostavljenu proceduru priključenja proizvodnih objekata koji proizvode električnu energiju iz obnovljivih izvora instalirane snage do uključivo 23 kW i koriste se za vlastite potrebe krajnjih kupaca. Ovim se znatno smanjuje broj potrebnih dokumenata i pojednostavljuje postupak koji mali proizvođači koji koriste električnu energiju za vlastite potrebe (građani, kupci-proizvođači odnosno prosumeri) moraju proći kako bi svoje postrojenje priključili na mrežu.

Aktivni kupci

I ovo zakonsko rješenje prepoznalo je novu kategoriju – aktivne kupce (što uključuje i kupce-proizvođače odnosno prosumere) te je tako krajnjim kupcima, odnosno građanima koji su do sada djelovali isključivo kao potrošači električne energije, omogućeno aktivno sudjelovanje na tržištu električne energije.

U obrazloženju samog zakona precizirano je kako je prepoznavanjem uloge aktivnog kupca žiteljima Federacije BiH omogućeno individualno ili kolektivno sudjelovati u proizvodnji, skladištenju, prodaji viškova energije ili pružanju usluga upravljanja potrošnjom i energetskoj učinkovitosti.

- Oglas 2 -
spot_img