Ugostitelji, spremite se: Kreću provjere i kažnjavanje za pušenje u objektima

Povezane vijesti

Zračna luka Mostar u Hercegovinu će donijeti više od 9 milijuna KM od turista

U sklopu strateške vizije razvoja turizma u južnom dijelu...

Detalji prometne kod Bune – Ozlijeđeno 5 osoba

Pet osoba je lakše ozlijeđeno u prometnoj nesreći koja...

Konačna lista korisnika po Javnom pozivu pomoći poljoprivrednicima – sadnice

Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica donijelo je Konačnu...

Zaposleni u FBiH bi ponovno mogli dobiti pomoć do 2500 KM: Ovo su detalji

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine razmatra mogućnost donošenja nove...

Podijelite vijest

U svibnju 2023. godine usvojen je Zakona o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje u javnim prostorima, kojim se, napokon, zabranjuje pušenje u javnim i ugostiteljskim objektima. Pušenje je tako zakonom zabranjeno u ugostiteljskim objektima, javnim ustanovama, sredstvima javnog prijevoza…

Ipak, mnoge građane brine to zašto se u velikom broju ugostiteljskih objekata i dalje puši, odnosno zašto se Zakon ne provodi na terenu.

- Oglas-

Zakon će se primjenjivati i kontrolirati

Iz Federalnog ministarstva zdravstva za Bljesak.info ističu kako je primjena Zakona o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje u Federaciji BiH počela 28.05.2023. godine.

‘’Članom 42. navedenog zakona definirano je da će federalni ministar zdravstva u roku od 12 mjeseci od početka primjene ovog zakona donijeti provedbene propise na osnovu Zakona, kojima se reguliraju uvjeti za posebne prostorije za pušenje u smislu izuzetaka od zabrane pušenja, što znači da je krajnji rok za izradu pravilnika svibanj 2024. godine”, navode za Bljesak.info iz ovog ministarstva.

Napominju da je izrada Pravilnika o uvjetima za posebne prostorije za pušenje u smislu izuzetaka od zabrane pušenja u tijeku te da će prijedlog Pravilnika biti objavljen na web stranici Federalnog ministarstva zdravstva, kako bi zainteresirani mogli dostaviti komentare na razmatranje.

”Nakon obavljenih javnih konzultacija, Pravilnik će biti objavljen u Službenim novinama Federacije BiH. Nakon što Pravilnik bude objavljen u Službenim novinama FBiH, obaveze za pravne osobe u čijim objektima postoje izuzeća od zabrane pušenja (kao što su odjeli za zaštitu mentalnog zdravlja u zdravstvenim ustanovama, ugostiteljski objekti i drugi, definirani članom 7. Zakona), su da usklade svoj rad s odredbama navedenog pravilnika u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu”, naveli su.

Kazne će se naplaćivati

Napomenuli su i da je članom 41. navedenog zakona definirano da će se kazne propisane ovim zakonom početi naplaćivati nakon proteka 12 mjeseci od početka primjene ovog Zakona, odnosno od dana stupanja na snagu podzakonskih akata donesenih temeljem ovog zakona. Iz Federalne uprave za inspekcijske poslove potvrdili su za Bljesak.info kako će se provedba ovoga Zakona kontrolirati, kao i provedba svih ostalih Zakona.

Napomenuli su kako nadzor nad primjenom zakona obavljaju Federalna uprava za inspekcijske poslove putem nadležnih federalnih inspektora i županijski organi za inspekcijske poslove, putem nadležnih županijskih inspektora.

”Konkretno, Federalna uprava za inspekcijske poslove će u smislu provedbe spomenutog Zakona vršiti nadzore putem Federalnog inspektorata rada odnosno federalnih inspektora rada za oblast zaštite na radu kod subjekata nadzora, na način kao je to razgraničeno prema nadležnosti utvrđenoj propisima o radu, i to u segmentu primjene odredbe člana 5. zakona, prema kojoj se zabranjuje pušenje u svim zatvorenim prostorima-mjestu rada”, navode.

Inspektori će kontrolirati puši li se u objektima

”S obzirom da pravna lica imaju vrijeme prilagodbe u trajanju od šest (6) mjeseci, a očekujući donošenje predviđenih pratećih provedbenih akata, federalni inspektori rada i zdravstva u prijelaznom razdoblju, nakon stupanja na snagu Zakona, u okviru vršenja inspekcijskih nadzora iz plana redovnih inspekcijskih nadzora, plana pojačanih inspekcijskih nadzora i postupanja po prijavama, prevashodno imaju konsultativno-savjetodavnu ulogu za osiguranje djelotvornog uvođenja subjekata nadzora u nove pravne okvire, kako bi preventivnim djelovanjem podržali namjeru i cilj zakonodavca, što je zaštita zdravlja građana i uposlenika u javnim institucijama”, dodali su iz FUZIP-a.

U okviru projekta “Poboljšanje okvirnih uvjeta za podršku zdravom okruženju i poticanje ljudi da preuzmu odgovornost za svoje zdravlje” koju pod pokroviteljstvom Vlade Švicarske u Bosni i Hercegovini provodi Udruženje PROI, je za pravilnu primjenu zakona u listopadu 2023. godine organizovan sastanak i edukacija federalnih i kantonalnih inspekcija, na kojem je učešće uzeo i glavni federalni inspektor rada.

”Posebna pažnja je posvećena usklađivanju državnih i enitetskih zakona u BiH i EU s međunarodnim pravnim propisima, te preciziranju nadležnosti federalnih i županijskih inspekcija u okviru novog zakona, a na kraju je vođena diskusija o svim pitanjima vaznim za zakon, između ostalog, i za ubrzanje procesa donošenja Pravilnika o uvjetima za posebne prostorije za pušenje, kako bi se što prije pristupilo kontroli pravilne primjene i nadzora nad ovim zakonom.

Vezano za informaciju o rezultatatima kontrola od kako je Zakon stupio na snagu federalni inspektori rada nisu imali zahtjeva za kontrolu povodom nepoštivanja odredbi Zakona od strane subjekata koje nadziru, niti posebno uočenih nepravilnosti koje bi bile osnov za djelovanjem”, rekli su nam iz FUZIP-a.

Nadležnost županijskih inspekcijskih organa

U skladu sa Zakonom, najširi djelokrug nadležnosti imaju županijski sanitarni, tržišni, prosvjetni i inspektori rada, koji su nadležni za kontrolu primjene Zakona u svim drugim objektima, uključujući i ugostiteljske.

”S obzirom na veliki broj gospodarskih subjekata i javnih ustanova u FBiH koje podliježu primjeni zakona, evidentan je manjak kapaciteta inspekcijskih organa u FBiH za vršenje poslova iz punog obima nadležnosti propisanih Zakonom”, poručuju za Bljesak.info u FUZIP-u.

Kaznene odredbe

Kazne će se početi naplaćivati 12 mjeseci nakon početka primjene, odnosno od dana stupanja na snagu podzakonskih akata donesenih temeljem ovog zakona, što znači da će inspekcijske mjere u međuvremenu biti preventivne, s ciljem pomoći svim pravnim subjektima da prilagode svoje poslovanje Zakonu. Kaznene odredbe predviđene su članovima 35. do 38. Zakona, a u zavisnosti od počinjenog prekršaja, kreću se u rasponu od 2.000 KM do 5.000 KM za pravna lica, od 300 KM do 1.000 KM za odgovorna lica, te od 500 KM do 1.500 KM za vlasnike i korisnike prostora, odnosno mjesta u kojem je pušenje zabranjeno.

Izuzeti objekti do 50m²

Po jednom od nacrta pravilnika o implementaciji Zakona o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje u Federaciji BiH vlasnicima ugostiteljskih objekata do 50 m² bilo bi ostavljeno da izaberu hoće li biti pušački ili nepušački. Pomoćnik federalnog ministra zdravstva Vedran Marčinko pojasnio je da bi oni koji izaberu da budu pušački morali imati adekvatnu ventilaciju, dok bi objekti veći od 50 m² mogli fizički odvojiti dio za pušače u kojem ne bi bilo moguće služiti hranu.

Dodao je da je ta površina objekta preuzeta od nekih zemalja u regiji i članica EU, te da su Pravilnik o uvjetima posebnih prostorija za pušenje i Pravilnik o obliku i sadržaju oznaka o zabrani prodaje i zabrani pušenja spomenutog Zakona već gotovi u formi nacrta i spremni za slanje Uredu za zakonodavstvo Federacije BiH.

O Zakonu

Primjena Zakona o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje FBiH (“Službene novine Federacije BiH”, broj 38/22 od 20.05.2022. godine) počela je godinu dana od dana njegovog stupanja na snagu, odnosno od 28. svibnja 2023. godine. Zakonom je propisano da će ministar zdravstva donijeti provedbene propise kojima se reguliraju uvjeti za posebne prostorije za pušenje u smislu izuzetaka od zabrane pušenja iz člana 7. Zakona, te je u tom smislu dogovoreno održavanje sastanaka nadležnih organa s Federalnim ministarstvom zdravstva. Duhanskim prerađevinama u smislu Zakona smatraju se: cigarete, cigare, cigarilosi, duhan za lulu i duhan za pušenje, duhan za šmrkanje i žvakanje i druge duhanske prerađevine. U skladu s članovima 3., 4., 5. i 6. Zakona, upotreba duhanskih prerađevina zabranjena je u odgojno-obrazovnim ustanovama, ustanovama za smještaj i boravak djece i studenata, zdravstvenim ustanovama, socijalnim ustanovama, u svim federalnim, županijskim, gradskim i općinskim organima i institucijama, te drugim javnim ustanovama, poduzećima i drugim pravnim licima gdje se obavlja proizvodni proces, u zatvorenim objektima u kojima se održavaju kulturne, zabavne, sportske i druge manifestacije, priredbe i natjecanja, vrši snimanje i emitiranje, održavaju sjednice i drugi organizirani skupovi građana, osim u za to predviđenim prostorijama, u sredstvima javnog prijevoza u cestovnom, željezničkom i zračnom prometu te unutarnjoj plovidbi (osim u posebno određenim prostorijama za pušenje), žičarama, liftovima i u staničnim objektima (osim u posebno određenim prostorijama za pušenje). 

- Oglas 2 -
spot_img