Počeli radovi na rekonstrukciji ceste u Rodoču, dionica Čekrk – križanje za Aluminij

Povezane vijesti

Stočanima zlato na pčelarskom sajmu u Mostaru

Završna svečanost međunarodnog pčelarskog sajma "VII. Dani hercegovačkog meda,...

Pripadnicima HVO-a u BiH invalidnine će isplaćivati Hrvatska

Upornost ministra hrvatskih branitelja Tome Medveda i opredijeljenost Vlade...

Svečano promovirano 367 diplomanda Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru

Svečana promocija i dodjela diploma studentima koji su završili...

Od 01.12.2023. započinje distribucija premije osiguranja za 2024. godinu

Zavod zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanske županije/kantona, u petak, prvog prosinca/decembra,...

Podijelite vijest

Nakon što su Grad Mostar, kao naručitelj i „KTM BRINA“ – JV KTM BRINA & GRAĐEVINAR iz Posušja, kao izvođač radova, potpisali Ugovor o izvođenju radova na rekonstrukciji prometnice u Rodoču, dionica Čekrk-križanje za Aluminij – l faza, u srijeda 22.2. 2023. započeli su građevinski radovi na rekonstrukciji prometnice.

Preduvjet za ovaj projekt bila je provedba javne nabavke vodovodnog materijala jer se mora prije izvršiti zamjena azbestnih cijevi.

- Oglas-

Projektnu dokumentaciju izradila „GEO-DATA“ d.o.o iz Mostara. Ukupna vrijednost radova iznosi 1.339.794 KM, s PDV-om 1.567.559 KM (milijun petsto šezdeset sedam tisuća petsto pedeset devet konvertibilnih maraka). Rok za izvođenje radova je 45 dana od uvođenja izvođača radova u posao.

Garantni rok za izvedene radove je dvije godine, a rok za rasvjetna tijela, koja će biti ugrađena, iznosi pet godina.

Inače, projekt je rađen kao modernizacija postojeće asfaltne ceste, a dionica koja je predmet ove projektne dokumentacije počinje na izlazu iz budućeg kružnog raskrižja kod svadbenog salona Venera sa izlaznim krakom i u duljini od 1,10 km ide koridorom postojeće trase do raskrižja za Aluminij i most gdje se nalazi postojeće privremeno uređenje raskrižja kao kružno raskrižje. Cesta je projektirana cijelim tokom trase u širini gabarita 2×3,25 + 1×3,00 kao građevinska širina ceste koja ukupno iznosi 9,50m’ sa nogostupima obostrano projektiranim u širini od 1,60m’.

Na prometnici predviđena su križanja na odvojcima za naselja kao “T” križanja sa potrebnim radijusima. Sva križanja trebaju biti sanirana i izvedena u minimalnoj dužini 10-20 m od ruba kolnika. Gabarit novo projektirane prometnice sačinjavaju: kolničke trake 3×2,75 m’; rubne trake 4×0,25 m; proširenje trake za smještaj razdjelnih otoka u raskrižju 0,50 m i nogostup širine lijevo i dijelom desno po 1,60m’.
Sustav odvodnja oborinskih voda s platoa prometnice – kolnika, nogostupa i dijela šireg pojasa uz prometnicu, koji gravitira prema prometnici, riješen je preko sakupljanja vode u rigole, zatim u slivnike, te dalje odvod vode preko novo-projektirane oborinske kanalizacije u prijemnik –rijeka Neretva.

Temeljem projektnog zadatka, kao i primjenom tehničke i zakonske regulative, za projektiranje prometnica predviđa se i rješenje svih oborinskih voda sa prometnice, kao i užeg dijela pojasa oko prometnice koji gravitira prema toj prometnici. Za rješenje odvodnje sa prometnice previđen je sljedeći sustav: sustav slivnika za prikupljanje vode sa prometnice i dijela okolne slivne površine, koji podrazumijeva slivnik i spojna kanalizacijska cijev na kanalizacijski kolektor, – glavni kanalizacijski kolektor u duljini od 1567,65 m, – sustav za pročišćavanje oborinske vode – separator masti i ulja, – ispust u recipient.

Ukupna duljina glavnog voda je 1567,65 m. Kolektor se proteže cijelom novo projektiranom dionice ceste do čvorišta – kružnog toka kod Avijatičarskog mosta, a zatim trasa skreće prometnicom do mosta, gdje je ispust u rijeku Neretvu.

Reguliranje prometa u rodočkoj cesti riješena je postavljanjem vertikalne i iscrtavanjem horizontalne signalizacije. Dužina prometnice koja je obuhvaćena rekonstrukcijom i postavljanjem signalizacije iznosi 1100m’. prometnica ima tri prometne trake po 3,25m’. U smjeru Mostara sa desne strane širina nogostupa iznosi 1,60m’ a dijelom sa lijeve strane nogostup je iste širine. Najveća dopuštena brzina određena je znakom i iznosi 40km/h. Na čitavoj dionici ceste zabranjeno je zaustavljanje i parkiranje.

Na prometnici je predviđeno postaviti vertikalne prometne znakova i iscrtati horizontalnu signalizaciju a sve prema predloženom tehničkom rješenju. Na prometnici je predviđeno postavljanje dva autobusna stajališta. Reguliranje prometa u rodočkoj cesti riješena je postavljanjem vertikalne i iscrtavanjem horizontalne signalizacije.

Dužina prometnice koja je obuhvaćena rekonstrukcijom i postavljanjem signalizacije iznosi 1100m’. prometnica ima tri prometne trake po 3,25m’. U smjeru Mostara sa desne strane širina nogostupa iznosi 1,60m’ a dijelom sa lijeve strane nogostup je iste širine. Najveća dopuštena brzina određena je znakom i iznosi 40km/h. Na čitavoj dionici ceste zabranjeno je zaustavljanje i parkiranje. Na prometnici je predviđeno postaviti vertikalne prometne znakova i iscrtati horizontalnu signalizaciju a sve prema predloženom tehničkom rješenju. Na prometnici je predviđeno postavljanje dva autobusna stajališta.

Također, izvođač radova izraditi će plan regulacije prometa koji će omogućiti sigurno i efikasno odvijanje prometa prilikom izvođenja radova a također i sigurnost radnika koji izvode radove.

Grad Mostar

- Oglas 2 -
spot_img