Koridor Vc: 220 milijuna eura za dionicu Mostar sjever – Mostar jug

Povezane vijesti

Obavijest o županijskim potporama za poljoprivredne proizvođače u HNŽ

Vlada HNŽ donijela je Odluku o usvajanju Programa utroška...

Sastanaka BH lidera bez konkretnog dogovora

Sastanak lidera partnerskih stranaka na razini BiH:HDZ-a ,SNSD-a i...

Vlada FBiH: 1000 KM porodiljama za novorođeno dijete

Federalna vlada je ovaj model pronatalitetne politike usmjerila ka...

Podijelite vijest

Vlada FBiH je danas na prijedlog Federalnog ministarstva financija utvrdila Prijedlog odluke o prihvaćanju zaduženja Federacije BiH u iznosu do 220 milijuna eura po Ugovoru o zajmu između BiH i Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za realizaciju Projekta Koridor Vc Mostar sjever – Mostar jug. Prijedlog ove odluke bit će upućen u Parlament Federacije BiH.

Sredstva će se koristiti za izgradnju dvije petlje autoceste Mostar sjever i Mostar jug, te izgradnju dionice autoceste u dužini od 15 km između ove dvije petlje i za izgradnju ceste s dvije trake koja povezuje ove petlje s postojećom magistralnom cestom M17.

- Oglas-

Dionca bi trebala imati pet tunela i deset vijadukta na svakom od dva kolovoza. Rok otplate ovog zajma je 15 godina, dok je grace razdoblje četiri godine i uključen je u rok otplate zajma.

Prijedlogom odluke se potvrđuje da je razmatrana dokumentacija prihvatljiva za FBiH, a posebno Ugovor o zajmu između BiH i EBRD-a, zatim Nacrt ugovora o podršci zajma između EBRD-a i FBiH, kao i usuglašeni Zapisnik s pregovora.

U skladu sa Prijedlogom odluke Federacija BiH treba prenijeti sredstva na osnovu zajma na JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar, koje je krajnji korisnik i dužnik po ovom zaduženju. U razdoblju implementacije Projekta, u proračunu FBiH nije potrebno osigurati financijska sredstva za dodatno sufinanciranje ovog projekta. Federalno ministarstvo financija je zaduženo da sa JP Autoceste usuglasi i sklopi odgovarajući Podugovor o zajmu kojim će, u svrhu redovne otplate, definirati uvjete vraćanja sredstava koja se prenose na kreditnom osnovu.

Istovremeno se daje suglasnost za zaključivanje Supsidijarnog ugovora između BiH i FBiH, kao i Podugovora o zajmu između FBiH i JP Autoceste. Za potpisivanje Supsidijarnog ugovora i Podugovora o zajmu ovlašten je federalni ministar financija, dok su za realizaciju ove odluke i izvještavanje zaduženi Federalno ministarstvo financija i Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, te JP Autoceste, a svatko u okviru svoje nadležnosti.

- Oglas 2 -
spot_img