Jadransko-jonska autocesta: Na dionici Stolac – Počitelj dugoj 23,5 km bit će tri vijadukta, tunel i most. Uskoro Javna rasprava

Povezane vijesti

Stočanima zlato na pčelarskom sajmu u Mostaru

Završna svečanost međunarodnog pčelarskog sajma "VII. Dani hercegovačkog meda,...

POSEBNA PONUDA| Čestitajte blagdane putem portala Stolac.city

Stolački portal Stolac.city po prvi put nudi posebnu blagdansku...

Pripadnicima HVO-a u BiH invalidnine će isplaćivati Hrvatska

Upornost ministra hrvatskih branitelja Tome Medveda i opredijeljenost Vlade...

Podijelite vijest

Ukupna dužina Jadransko-jonske autoceste kroz BiH je 102,6 km. Trasa ove autoceste prema idejnom rješenju počinje stacionažom 0+000 koja je definirana idejnim rješenjem interregionalnog čvora Počitelj kojim se povezuje buduća trasa Jadransko-jonske autoceste s trasom autoceste na Koridoru Vc, a završava na stacionaži 102+653, granica s Crnom Gorom, navodi se u Studiji o utjecaju na okoliš dionice Stolac – Interregionalni čvor Počitelj.

Ukupna dužina dionice Stolac – Interregionalni čvor Počitelj je 23,5 km i projektirana je s dva kolnika odvojena razdjelnim pojasom. Svaki kolnik ima dva prometna traka i jedan zaustavni trak.

- Oglas-

Svi tehnički elementi autoceste su definirani prema projektnom zadatku i pravilnicima za kategoriju i značenje predmetne ceste, za računsku brzinu Vr=120km/h.

Na autocesti su predviđena dva čvorišta – Kruševo i Nem-Stolac.

Čvorište Kruševo

Čvorište Kruševo počinje trakom za usporenje u stacionaži cca km 10+110.00 a završava u stacionaži cca km 10+938.00 trakom za ubrzanje. Trasa autoceste na tom dijelu se nalazi u nasipu te je optimalno rješenje izvedba podvožnjaka u samom čvorištu. U sklopu čvorišta se nalazi bočno naplatno mjesto.

Čvorište Neum-Stolac

Čvorište Neum-Stolac počinje u stacionaži cca km 22+530 trakom za usporenje, a završava u stacionaži cca km 23+410 trakom za ubrzanje. Čvorište je tipa trube, a u samom čvorištu predviđena je izvedba podvožnjaka budući da zbog karakteristika terena i visinskog položaja glavne trase autoceste izvedba podvožnjaka predstavlja optimalno rješenje. Spoj na novoizgrađenu magistralnu cestu M17.3. omogućit će se izvedbom novog T-križanja na lokaciji magistralne ceste za koju se smatra da je optimalna s obzirom na horizontalnu i vertikalnu geometriju magistralne ceste i spojne ceste čvorišta. U sklopu izvedbe čvorišta predviđena je izgradnja cestarinskog prolaza i Centra za održavanje i kontrolu prometa (COKP).

Mostovi i vijadukti

Na dijelu trase autoceste nalaze se 5 značajnih objekata od čega 3 vijadukta, jedan most i jedan tunel: vijadukt Nakovanj, vijadukt Šuškovo, vijadukt Miloševac, most Bregava i tunel Kruševo.

Na cesti su planirani i prateći uslužni objekt Prenj, čeoni cestarinski prolaz Počitelj, bočni cestarinski prolazi čvorišta Kruševo i Neum-Stolac, kao i centar održavanja i kontrole prometa čvorišta Neum-Stolac.

Centar održavanja i kontrole prometa čvorišta Neum-Stolac

Centar za održavanje i kontrolu prometa (COKP) lociran je u sklopu čvorišta Neum-Stolac, točnije na kraku spomenutog čvorišta. COKP služi za smještaj jedinica za održavanje, nadzor i upravljanje prometom na autocesti. Ulazak na COKP predviđen je neposredno nakon CP čvorišta Neum-Stolac na približnoj stacionaži KM 1+575,00.

Na COKP-u su predviđene:

– Upravna zgrada
– Stanica za gorivo s autopraonicom
– Vatrogasni dom
– Garaža za teretna vozila s radionicama
– Spremište soli i priprema otopina
– Spremnik vode
– Garaža za manja vozila s kotlovnicom
– Parking (16 p.m.)
– Nadstrešnica – osobna vozila (8 p.m.)
– Poligon za vatrogasce
– Nadstrešnica – radna vozila
– Kontrolna kućica

Ugovor za pružanje usluga “Izrada idejnog i glavnog projekta dijela Jadransko-jonski koridor, dionica Stolac – lnterregionalni čvor Počitelj” sklopljen je između JP Autoceste Federacije BiH (Naručitelj) i grupe ponuđača: INTEGRA d.o.o. Mostar (nositelj grupe), INSTITUT IGH d.d. Zagreb, Hrvatska i IGH d.o.o. Mostar (Projektant).

Predmet projektnog zadatka je izrada idejnog i glavnog projekta, izvođenje geotehničkih istražnih radova, izrada studijske dokumentacije i separata potrebnih za pribavljanje urbanističke suglasnosti i odobrenja za građenje, te izgradnju autoceste. U sklopu navedenih ugovornih obveza je i izrada Studije utjecaja na okoliš.

Ova Studija se temelji na spomenutom Zaključku, podacima iz Idejnog projekta i prethodne procjene utjecaja na okoliš, te na prostorno planskoj i drugoj dostupnoj dokumentaciji područja kojim prolazi predmetna dionica Jadransko-jonske autoceste.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma poziva stanovnike grada Konjica i Mostara kao i sve zainteresirane subjekte i nevladine organizacije da uzmu učešće u javnoj raspravi u postupku ocjene Studije o utjecaju na okoliš za investitora JP Autoceste FBiH, za projekt izgradnje Jadransko-jonskog koridora, dionice Stolac – Interregionalni čvor Počitelj – dužine 23,5 km.

1. Prva Javna Rasprava će se održati u prostorijama Grada Stolac dana 30.11.2023. godine (četvrtak) u 11 h, Salon za sastanke Gradskog vijeća Stolac, Banovinska bb, 88360 Stolac

2. Druga Javna rasprava će se održati u prostorijama Gradu Čapljina dana 01.12.2023. godine (petak) u 10 h, Salon za sastanke Gradskog vijeća Čapljina, Gojka Šuška bb, 88 300 Čapljina.

Dokumentacija za predmetnu Studiju utjecaja na okoliš dostupna je na uvid u prostorijama Federalnog ministarstva okoliša i turizma – ulica Hamdije Čemerlića br 2, 71 000 Sarajevo, kao i na web stranici ministarstva www.fmoit.gov.ba – Okolišne dozvole/javni uvidi i javne rasprave.

Dokumentacija je također dostupna za uvid u prostorijama JP Autoceste FBiH

STUDIJA O UTJECAJU NA OKOLIŠ

- Oglas 2 -
spot_img